Leiderschap bij verandering!

CULTUUR & GEDRAG

CULTUUR & GEDRAG

Als de cultuur aansluit bij de missie, is er congruentie.
Congruentie in wat je zegt en wat je doet wekt vertrouwen en
verhoogt het werkplezier en de effectiviteit. Is er veel geroddel op de werkvloer,
leveren de mensen 80 procent, is er voelbaar weerstand en spanning of een familiare cultuur
waarin irritaties onder het tapijt geschoven worden? Dan is het tijd voor dit traject!

Pakket

Cultuur & Verandering
In een CULTUUR&VERANDERING-traject wordt er bewustzijn gecreëerd over gedrag en de invloed die
gedrag heeft op de cultuur en de sfeer op de werkvloer. Samen met de trainers wordt er onderzocht
hoe er gedragsverandering kan plaatsvinden die congruent is met de gewenste veranderingen en cultuur.
Dit traject zorgt voor duurzame en gedragen verandering.

Inclusief
- Gesprek van 1 uur met leidinggevende over wensen en verwachtingen
- Uitgebreide 0-meting van huidige situatie, via enquête afgenomen bij alle werknemers
- Diepte-interviews over de huidige situatie bij een aantal werknemers
- Op maat gemaakt plan, op basis van behoeften en bevindingen uit de 0-meting
- Afhankelijk van het opgestelde plan kan het traject verschillende vormen krijgen, dit
gaat in overleg met leidinggevende/directie
- Eindmeting; Om het eindresultaat vast te stellen wordt er een observatie gedaan op de
werkvloer, opnieuw diepte-interviews en enquêtes afgenomen
- Er wordt op een feestelijke manier afgesloten waarbij de resultaten op speelse manier
kenbaar worden gemaakt
- Leidinggevende ontvangt de resultaten schriftelijk in een adviesrapport

Vrijblijvend advies aanvragen of dit traject aansluit bij jullie behoeften? Neem contact op!