Leiderschap bij verandering!

MISSIE & VISIE

Een inspirerende en helder geformuleerde missie en visie de gedragen wordt binnen de hele organisatie en mensen in beweging zet.

MISSIE & VISIE

Tijdens dit traject gaat Inspiratieburaeu Struijk & Kemper aan de slag met het team en de directie om een duidelijke, helder geformuleerde missie en visie te ontwikkelen. Hierbij worden de wensen van de directie meegenomen, maar ligt er met name nadruk op het creëren van draagkracht en eigenaarschap bij het team. De kernwaarden van de organisatie moeten resoneren met de waarden van de teamleden zelf. Als dat aansluit, zullen zij sneller geneigd zijn zich volledig te geven voor het uiten van deze missie en visie binnen de school.

APPRECIATIVE INQUIRY
Inspiratiebureau Struijk & Kemper werkt met het Appreciative Inquiry (AI) model, oftewel waarderend onderzoek. De benadering van AI is positief waarderend, met aandacht voor wat werkt en wat door mensen wordt gewaardeerd. Gezamenlijk wordt er een toekomstvisie geformuleerd, waarin groei, verandering en verbetering besloten ligt. Tevens worden er concrete acties geformuleerd en afspraken geformuleerd.

"Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden"

PAKKET

Dit traject start met een uitgebreide sessie met het DT/MT, waarin zij duidelijk hun verlangen en stip op de horizon delen. Twee coaches van Struijk & Kemper zullen kritische en verhelderende vragen stellen, om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en dromen van het DT/MT voor de school. Tijdens deze bijeenkomst worden ook de wensen voor de teamdag besproken.

Vervolgens wordt er een op maat gemaakt plan ontwikkeld door de twee coaches van Inspiratiebureau Struijk & Kemper op basis van het Appreciative Inquiry model. Dit plan wordt (na overleg met directie) uitgevoerd tijdens een studiedag met het gehele team. Het doel van deze dag is dat er vanuit co-creatie een heldere visie en een heldere missie is geformuleerd aan het einde van de dag, met concrete gedragsafspraken zodat het praktisch en tastbaar is voor ieder teamlid.

INCLUSIEF 

►Een dagdeel coaching met directie over de droom en het verlangen voor de school
►Een teamdag met het hele team waarin onder begeleiding van twee coaches van Struijk & Kemper een heldere missie en visie worden geformuleerd inclusief gedragsafspraken door waarderend te onderzoeken (AI).
► Een dagdeel advies van de coaches van Inspiratiebureau Struijk & Kemper aan directie en/of management

Zie voor prijsinvestering de tarievenkaart