Leiderschap bij verandering!

PSYCHOLOGIE & VEILIGHEID

PSYCHOLOGIE & VEILIGHEID

In deze training gaan we met leidinggevende van schoolteams aan de slag om hun eigen directie- en schoolteam* goed onder de loep te nemen. Samen met hen kijken we naar de psychologische veiligheid en de acties die zij als leider kunnen nemen om de psychologische veiligheid in het team* te vergroten.

* Met team bedoelen wij zowel de samenwerking tussen de leidinggevende (DT/MT) en het team waaraan zij direct leidinggeven (schoolteams) 

Doordat de leiders worden toegerust met de juiste tools om aan de slag te gaan met de veiligheid, zullen de teamleden in staat zijn zichzelf meer te laten zien, leren de teamleden elkaar beter kennen en komen hun verwachtingen beter overeen met de werkelijkheid. Voldoende psychologische veiligheid zorgt ervoor dat de teamleden open staan voor feedback, een afwijkende mening durven te hebben, om hulp durven te vragen en fouten durven te maken. Het vertrouwen in elkaars expertise groeit aanzienlijk en hierdoor zal het team meer resultaat behalen.

 

PAKKET

Creëer een team met Psychologische Veiligheid en ga sky high!

Inspiratiebureau Struijk & Kemper biedt een traject aan van 5 bijeenkomsten van een dagdeel per bijeenkomst, waarin 2 trainers met de leidinggevenden aan de slag gaan met het creëren van psychologische veiligheid en leiden vanuit authenticiteit.

Als de leiders het geleerde toepassen in de praktijk, is dit duidelijk zichtbaar in het team:
► De teamleden zullen op vrijwillige basis een extra stap zetten
► Als teamleden zich veilig voelen in het team, durven ze zich opener en kwetsbaarder op te stellen, hierdoor wordt informatie
makkelijker gedeeld en wordt er makkelijker feedback gegeven en ontvangen
► Uiteindelijk wordt het totale leerproces en de intrinsieke motivatie in het team bevordert

Inclusief
► Voorafgaand een vragenlijst via de mail, om de huidige situatie vast te stellen
► Vijf bijeenkomsten van vier uur, met twee trainers van Inspiratiebureau Struijk&Kemper
► Vanaf de eerste bijeenkomst tot aan 1 maand na de laatste bijeenkomst, telefonisch advies van Struijk&Kemper
► De besproken theorieën samengebundeld in een werkboek (hardcopy en digitaal)
► Een duidelijk, schematisch overzicht van jouw authentieke kracht als leidinggevende
► Een concreet actieplan om mee aan de slag te gaan in jouw team

Waarschuwing! dit traject is alleen geschikt voor leidinggevende die het lef hebben authentiek te leiden.

Zie voor tijds en prijsinvestering ; tarieven

Inspiratiebureau Struijk&Kemper ontwikkelt ook trajecten op maat.
Voor meer informatie neem contact op.