Leiderschap bij verandering!

Snel weer regie in de klas (SWR)

10 weken durend onlineprogramma met als resultaat dat ieder kind (en de leerkracht) weer met plezier naar school gaat!

Snel weer regie in de klas (SWR)

Dreig jij de regie in de klas kwijt te raken? Ben je continu bezig met het sussen van ruzie's? Kom je maar niet aan je lesprogramma toe? Ben je het zat om als een soort 'politieagent' door de klas te rennen? Merk je dat een groot deel van de kinderen niet meer met plezier naar school gaan? Ben je dood op? Volg dan nu het nieuwe onlineprogramma "Snel weer regie in de klas (SWR)" en geef jouw klas de positieve boost die het nodig heeft, zodat ieder kind (en jijzelf niet te vergeten) weer met plezier naar school gaat! 

Het onlineprogramma SWR is gericht op cultuurverandering in klassen bovenbouw Primair Onderwijs. Het SWR-programma is een online training van 11 weken, die bedoeld is voor leerkrachten die de regie in de klas kwijt dreigen te raken, omdat er een onveilige sfeer is of er sprake is van pestgedrag onder de leerlingen.

 

PAKKET

Dit online programma is gebaseerd op belangrijke psychologische basisprincipes kijkend naar groepsdynamica, sociale vaardigheden en psychologische veiligheid. Tijdens dit programma leert de leerkracht hoe hij of zij op een speelse manier de groepsdynamiek kan veranderen en hoe zij de spanning in de groep op een speelse en natuurlijke wijze bespreekbaar kan maken. Struijk & Kemper geven door middel van video's de leider (leerkracht) van de groep concrete handvatten en coaching om met de groep aan de slag te gaan en de sfeer te keren.

Inclusief

  • 10 weken lang, wekelijks een video met nieuwe opdrachten en lesmateriaal om in de klas/met de groep te gebruiken (exclusief schoolvakanties)
  • Theoretische kennis over het toepassen van  positieve psychologie en systeemdenken in de klas
  • Wekelijks de theoretische onderbouwing + het werkboek met het lesmateriaal opgestuurd via de mail
  • Als de leerkracht van de groep vastloopt, is het mogelijk dat hij/zij via de mail contact opneemt met Struijk&Kemper voor advies


Wat levert het op

 De leerkracht heeft weer de regie in de groep terug, zodat er met plezier geleerd kan worden;
De leerkracht heeft meer energie en verhoogd werkplezier;
► Er is een veilige sfeer in de klas, met respect voor de leerkracht en tussen de leerlingen onderling;
 Er is een cultuur waarin samen wordt geleerd en gewerkt;
 De leerkracht heeft concrete handvatten en inzichten om de positieve sfeer te behouden in de klas;
De leerkracht staat in zijn kracht en is zich bewust van eigen coping mechanisme, communicatievoorkeuren en talenten;
Betere communicatie en samenwerking tussen leerkracht en leerlingen onderling;
Leerlingen beoordelen de sfeer in de klas gemiddeld met 3 punten hoger na dit programma t.o.v. ervoor (schaal 1-10)

Meedoen aan dit onlineprogramma vraagt om een investering van € 1295,- exclusief btw.

Nog vragen over het programma "Snel weer regie in de klas (SWR)"?
Neem contact met ons op of bekijk hier ons promo filmpje