Leiderschap bij verandering!

Tarieven

Op deze pagina vind je een overzicht van onze tarieven, passend bij de diensten die Inspiratiebureau Struijk & Kemper aanbiedt.
Uiteraard ontwikkelen wij ook trajecten en trainingen op maat. Wil je een prijsopgave ontvangen voor een op maat gemaakt traject, neem dan contact op.

* Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, prijzen zijn excl. btw, materiaal- en reiskosten
* Deze tarieven zijn een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden verleend 

Teamtraining

Talent & Team

PAKKET S 
Tijdsinvestering
2 dagdelen. Bij voorkeur aansluitend op elkaar.

Prijsinvestering
€ 2895 (4- 25 deelnemers)* 2 trainers
€ 3745 (25-50 deelnemers)* 3 trainers
€ 4545 (50- 100 deelnemers)* 4 trainers
* + € 49,50 per persoon voor inkoop DISC-analyse.

Deze teamtraining voor meer dan 100 deelnemers? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Wat levert het op
Onderling begrip, heldere communicatie, inzichten in eigen talenten en uitdagingen en in die van collega’s.

+ Optioneel:
Per deelnemer een individueel duo-terugkoppelingsgesprek op basis van zijn of haar DISC analyse met een coach van Inspiratiebureau Struijk & Kemper a € 395,- per persoon.

PAKKET M
Tijdsinvestering
4 dagdelen. Bij voorkeur aansluitend op elkaar in de vorm van een tweedaagse. 

Prijsinvestering
€ 5619,- (4- 25 deelnemers)* 2 trainers
€ 6495,- (25-50 deelnemers)* 3 trainers
€ 7149,- (50- 100 deelnemers)* 4 trainers

Deze teamtraining voor meer dan 100 deelnemers? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Wat levert het op
Teamleden die in staat zijn op gedegen en onderbouwde feedback te geven, waardoor er meer professionele ontwikkeling zichtbaar wordt en de kwaliteit van onderwijs en samenwerking wordt verbeterd.

ALL INCLUSIVE
Pakket S & M + per deelnemer een individuele terugkoppeling á € 395,- voor maar € 296,- per persoon.

–––– Recensie Talent & Team ––––

Struijk & Kemper kunnen groepen verbinden en tot ongekende hoogte brengen. De dames werken vanuit de inhoud, stellen prikkelende en uitdagende vragen. Altijd vanuit respect en gelijkwaardigheid.
Dit doen ze met flair en humor. Tevens hebben de dames een creatieve manier van denken en werken vanuit de bedoeling. 
Monica Scholtes – Interim directeur PO

Coach & Connect

Investering

Tijdsinvestering
Bij 1-4 MT/DT leden: 1 sessie van 2,5 uur
Bij 4 – 8 MT/DT leden: 1 sessie van 4 uur

Prijsinvestering
1-4 MT/DT leden € 995,-
4-8 MT/DT leden € 2995,-
Er zijn altijd 2 coaches van Inspiratiebureau Struijk & Kemper aanwezig.

+ Optioneel:
Tevens is het een mogelijkheid dat ieder MT/DT lid een DISC leiderschapsanalyse afneemt.
DISC leiderschapsanalyse: € 69,-
DISC teamwiel: € 105,-
*Neem voor meer informatie over de analyses contact met ons op.

Wat levert het op
– Helderheid in de wederzijdse verwachtingen
– Meer onderling begrip en versterking van de samenwerking
Bewustwording van krachten en aandachtspunten in de samenwerking
– Concrete afspraken voor het supporten van elkaars professionele en persoonlijke doelen
Zodat er een sterk team wordt gevormd waarin kwaliteiten maximaal worden benut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moedig leiderschap

Individuele duo-coaching

Investering

Tijdsinvestering
PAKKET S:   1 sessie (2,5 uur per sessie)
PAKKET M: 1 sessie (2,5 uur per sessie) + traject van 4 sessies (1,5 uur per sessie)

Afhankelijk van het coachdoel, kunnen wij adviseren of 1 sessie voldoende is of dat een traject een betere optie is. Bij pakket S zijn altijd 2 coaches van Inspiratiebureau Struijk & Kemper aanwezig. 

Let op! Tijdens de sessie gaan we vaak naar buiten.

Prijsinvestering
S, 1 sessie:                        €    898,-
M, traject (4 sessies):   €  5795,-

+ Optioneel:

DISC 3D analyse (basis, denkstijlen en drijfveren): + € 59,-
*Neem voor meer informatie over de analyses contact met ons op. 

Wat levert het op
Afhankelijk van het coachdoel of de leervraag.
Inzicht in jouw rol als leidinggevende en hoe jij vanuit je authenticiteit kan leidinggeven en je team kan inspireren

 

 

 

–––– Recensie traject PV ––––

“Afgelopen jaar heb ik, samen met twee collega-directeuren uit mijn cluster, een training ‘psychologische veiligheid’ bij Struijk en Kemper gevolgd. In vijf sessies hebben Josefien en Laura ons meegenomen in het bouwen aan vertrouwen en veiligheid. Niet alleen bij ons als 3 directeuren, maar ook steeds de vertaalslag makend naar onze teams en wat daar mogelijk speelt. Doordat ze ons elke stap zelf lieten beleven, is de theoretische kennis voor mij goed toepasbaar geworden in de praktijk. Ook al struikel ik nog wel eens, kan ik oprecht zeggen dat mijn rugzak met nuttige en bruikbare tools verder is gevuld. Compliment aan beide dames over hun kennis en kunde, en de manier waarop zij -ook bij onverwachte wendingen in een gesprek- ons steeds weer positief en opbouwend wisten te spiegelen, begeleiden, bevragen en bemoedigen. Struijk en Kemper levert heel veel vertrouwen en steun om verder te bouwen aan de basis van veiligheid en vertrouwen!” 

Irene Jansen – directeur Montessori Laren

Psychologische Veiligheid (PV)

Investering

Tijdsinvestering
5 dagdelen. Met minimale tussentijd van 1 tot 2 weken per dagdeel.

Prijsinvestering
€ 8795,- totaal.
Er zijn altijd 2 trainers van Inspiratiebureau Struijk & Kemper aanwezig.

Wat levert het op
– Collega’s leren elkaar écht beter kennen, waardoor er veiligheid en vertrouwen ontstaat
– Veiligheid en vertrouwen resulteren in meer onderlinge betrokkenheid en beter teamresultaat
– Concrete handvatten over hoe je de psychologische veiligheid in je eigen team kan vergroten
– Meer veiligheid leidt tot meer betrokkenheid, eigenaarschap en teamresultaat in het team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAAROPLEIDING INSPIREREND LEIDERSCHAP

Investering
Tijdsinvestering
In een periode van 10 maanden vijf 2-daagse , gaat door bij minimaal 6 deelnemers
Prijsinvestering
€ 3750,- per deelnemer exclusief overnachting en diner kosten

 

Cultuurverandering

Missie & Visie

Investering

Tijdsinvestering
1 dagdeel voorbereiding (2 coaches van Struijk&Kemper met directie)
1 hele studiedag (hele team)
1 dagdeel nabespreking en advies (2 coaches van Struijk&Kemper met directie) 

Prijsinvestering
€ 3890,- (4- 25 deelnemers)* 2 trainers
€ 4490,- (25-50 deelnemers)* 3 trainers
€ 4990,- (50- 100 deelnemers)* 4 trainers

Deze teamtraining voor meer dan 100 deelnemers? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Wat levert het op
Teamleden weten hoe zij persoonlijk een bijdrage willen leveren aan het zichtbaar maken van de missie binnen de school
Meer draagkracht
Missie en visie wordt concreet d.m.v. concrete afspraken rondom observeerbaar gedrag 
Directie heeft handvatten om missie en visie levend te houden binnen de school 

 

 

 

 

 

–––– Recensie Missie & Visie ––––

“Wat ik had verwacht, is ook gebeurd. Samen naar een visie. Het eens worden over de kernwaarden. Fijn dat er verschillende werkvormen werden gebruikt. Dit maakt het wat luchtiger. Het is ook erg prettig dat het buiten de school plaatsvond, out of the box. Ik vond Struijk & Kemper erg verfrissen in hun aanpak en hoop voor het uitrollen van de visie ook met ze samen te werken!” 

Marijke – bovenbouw coördinator OBS de Kameleon

Cultuur & Gedrag

Investering

Tijdsinvestering
Afhankelijk van resultaten uit de 0-meting.
Gemiddeld genomen een traject van zes tot tien maanden met verschillende contact en meetmomenten.

Prijsinvestering
€ 4550,- voor het voortraject, inclusief: oriënterend gesprek, uitgebreide 0-meting, diepte-interviews (1 dag), en op basis van de resultaten en adviesrapport .

Op basis van het advies kan worden vastgesteld welke investering een eventueel vervolgtraject vraagt.
Er zijn gedurende het hele traject 2 trainers van Inspiratiebureau Struijk & Kemper aanwezig. 

Wat levert het op
Van familiecultuur naar professionele cultuur
Voelbaar meer veiligheid en vertrouwen in het team
Meer draagkracht in het team voor het welzijn van de school en organisatie

 

 

 

 

 

 

Online programma's

Op reis met de I-map

Investering

Tijdsinvestering
1 dagdeel van 4 uur 

Prijsinvestering
€ 148,- per deelnemer (inclusief I-map)
Minimaal 6 deelnemers, 2 trainers 

Wat levert het op
Coachtool die houvast geeft bij het voeren van functionerings en coachingsgesprekken, waardoor je gesprekspartner nieuwe inzichten krijgt en handvatten om mee aan de slag te gaan en zich verder te ontwikkelen t.o.v. een specifieke coach/werkuitdaging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––– Recensie traject SWR ––––

“Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie onze kinderen een paar weken hebben begeleid. Ik zie dat mijn zoon heel erg is gegroeid. Hij zegt nu tegen vriendjes wat wel en wat niet mag dus ik ben ontzettend trots op hoe er echt verandering te zien is. Ik merk dat alle kinderen in de klas zijn gegroeid. Als ze aan het spelen zijn op het schoolplein hoor ik dat ze anders praten met elkaar, meer bewust en respectvol. Ze zijn echt gegroeid. Daarvoor ben ik erg dankbaar.”

Ouder van kind groep 6 Kindcentrum Meander

Snel weer regie in de klas (SWR)

Investering

Tijdsinvestering
In een periode van 10 weken (excl. schoolvakanties) :
– Telefonisch intakegesprek 
– Wekelijks een video met nieuwe opdrachten en lesmateriaal om in de klas/met de groep te gebruiken a 1 uur lesmateriaal, 1 uur voorbereiding

Prijsinvestering
€ 1295,-
Gedurende het hele traject zijn er twee trainers/coaches van Inspiratiebureau Struijk & Kemper die het proces begeleiden en contactpersoon zijn.

Wat levert het op
– Veilige sfeer in de klas, met respect voor leerkracht en leerlingen onderling
– Handvatten en inzichten om deze sfeer te behouden in de klas
– Indirect betere leerresultaten
– Leerlingen beoordelen de sfeer in de klas gemiddeld met 3 punten hoger na dit traject t.o.v. ervoor (schaal 1-10)
– Leerkracht staat in zijn kracht en is zich bewust van eigen coping mechanisme, communicatievoorkeuren en talenten.