Leiderschap bij verandering!

Wat is de volgende stap voor jouw team?

DOE NU DE GRATIS TEAMANALYSE EN ONTDEK HET

Wat is de volgende stap voor jouw team?

0%

DE TEAMLEDEN HEBBEN EEN HELDER GEFORMULEERDE EN GEDRAGEN VISIE MET ELKAAR

IK COMMUNICEER DUIDELIJK WAT DE SPEELRUIMTE IS VAN DE INDIVIDUELE TEAMLEDEN (WAT BINNEN EN WAT BUITEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID VALT BINNEN EEN PROJECT OF TAAK)

TEAMLEDEN HEBBEN VERTROUWEN IN ELKAARS EXPERTISE OMDAT HET TEAM WEET DAT DE ACHTERLIGGENDE INTENTIE ALTIJD GOED IS

TEAMLEDEN KOMEN HUN AFSPRAKEN NA

FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN IS EEN ONDERDEEL VAN ONZE CULTUUR

BINNEN HET TEAM WORDT ER BEGRIPVOL GEREAGEERD ALS ER FOUTEN ZIJN GEMAAKT

IK WEET MENSEN TE MOTIVEREN EN INSPIREREN, ZODAT ZE IN BEWEGING KOMEN

VOOR DERDEN (OUDERS, STAKEHOLDERS, KINDEREN) ZIJN DE KERNWAARDEN VAN DE ORGANISATIE DIRECT VOELBAAR

TEAMLEDEN ZIJN ASSERTIEF. ZE NEMEN UIT ZICHZELF INITIATIEF OM NIEUWE DINGEN OP TE PAKKEN

DE TEAMLEDEN HEBBEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN, ZE KUNNEN ZICHZELF DUIDELIJK UITEN

IK GA MOEILIJKE EN CONFRONTERENDE GESPREKKEN MET MIJN TEAMLEDEN NIET UIT DE WEG

TEAMLEDEN HEBBEN DE KERNWAARDEN EN MISSIE VAN DE ORGANISATIE IN HUN DAGELIJKSE WERKWIJZE GEÏNTEGREERD

DE TEAMLEDEN KENNEN ELKAAR ECHT (OP EEN DIEPER NIVEAU, OOK BUITEN WERK)

TEAMLEDEN ZIEN WAT ER NODIG IS BINNEN DE ORGANISATIE. ZE ZIEN WELKE GEBIEDEN EXTRA AANDACHT NODIG HEBBEN

CONFLICTEN TUSSEN COLLEGA’S WORDEN ZELFSTANDIG BESPROKEN EN OPGELOST

IEDER TEAMLID KAN DE MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN VAN DE ORGANISATIE ZO OPNOEMEN

DE TEAMLEDEN VOELEN ZICH VEILIG OM ZICHZELF TE ZIJN EN ZICHZELF TE LATEN ZIEN

DE TEAMLEDEN HEBBEN HUN PERSOONLIJKE DOELEN VERBONDEN AAN DE ORGANISATIEDOELEN

DE TEAMLEDEN ZIJN ZICH BEWUST VAN HUN EIGEN VOORKEUR QUA COMMUNICATIE EN MAKEN HUN PERSOONLIJKE BEHOEFTEN DAARIN KENBAAR

IK CREËER RUIMTE EN FOCUS OP HET GEBIED VAN TEAMONTWIKKELING

DE TEAMLEDEN DURVEN EEN AFWIJKENDE MENING TE VENTILEREN TIJDENS EEN VERGADERING

DE TEAMLEDEN ZIJN GEDREVEN EN GEMOTIVEERD DOOR DE GEZAMENLIJKE VISIE

DE TEAMLEDEN WETEN HOE ZE REKENING KUNNEN HOUDEN MET GEDRAG EN VOORKEUREN VAN COLLEGA'S

DE TEAMLEDEN ZIJN BEREID OPOFFERINGEN TE DOEN VOOR HET BELANG VAN HET TEAM

IK WEET WAT MIJN LEIDERSCHAPSSTIJL IS EN GEEF OP EEN AUTHENTIEKE WIJZE LEIDING AAN MIJN TEAM

WAT IS DE NEXT STEP VOOR GROEI BINNEN JOUW TEAM?

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

HIEROP KAN JE WINST BEHALEN

De grootste ontwikkelkansen voor jouw organisatie ligt wellicht dichterbij dan je denkt: jouw leiderschapsontwikkeling. Waarschijnlijk herken je je wel in het feit dat er 101 dingen op je to do lijst staan en er altijd weer onverwachte dingen op je pad komen bij het leiden van jouw organisatie. Voor je het weet wordt je opgeslokt door de waan van de dag en kom je niet toe aan inspirerend leidinggeven, met echte rust en aandacht voor jouw teamleden.

WAAROM IS DIT VAN BELANG?
Op het moment dat jij als leider weet waar je naartoe wilt, mensen daarin kunt inspireren en echt tijd en aandacht weet vrij te maken voor de ontwikkeling van jouw team en de individuen binnen jouw team, gaan zij enorme stappen maken. Geloof ons. Er is een directe correlatie tussen het ontwikkelen van jouw leiderschap en de resultaten van het team en de organisatie.

Jouw grootste ontwikkelpunt als leider kan op verschillende vlakken liggen: Moeilijke gesprekken aangaan, werken met de onderstromen in jouw team, duidelijk je ambitie en visie communiceren, prioriteiten stellen.. noem maar op!

ACTIE
Een kleine tip: plan eens 1 dagdeel leeg in je agenda. Ga op dit dagdeel niet naar je school of kantoor, maar naar het bos, strand of een andere inspirerende omgeving. Neem twee lege vellen papier mee en schrijf bovenaan het ene vel de vraag: “Wat heeft mijn team nodig?” en bovenaan de andere “Hoe zit steun van mij als leidinggevende er voor hen uit?”. Vervolgens schrijf je alles op wat er per vraag in je op komt. Daarna zoek je een rode draad per vel en schrijf je per vraag 1 concrete, kleine (en het liefst natuurlijk SMART ;)), actie op die jij deze maand gaat zetten.

DURF TE LEIDEN
Wij zeggen altijd: When the leader gets better, everyone gets better! Als leider vermenigvuldig je jezelf, je eigen gedrag. Investeren in jouw leiderschapsontwikkeling is dus altijd een goede keuze. Wil je meer van die concrete tips en handvatten? Inspiratiebureau Struijk & Kemper heeft een coachtraject ontwikkelt, speciaal voor leidinggevende in het onderwijs: Durf te leiden. Meer informatie over dit traject vind je hier.

GRATIS ADVIESGESPREK
Omdat je deze analyse hebt gedaan op onze website, willen we je een gratis inspirerend adviesgesprek aanbieden van 45 minuten, waarin we samen met jou onderzoeken waar jouw grootste ontwikkelkansen liggen binnen jouw leiderschap. Plan via deze link een gesprek met ons in!

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID

HIEROP KAN JE WINST BEHALEN
Uit de analyse komt naar voren dat de grootste groeikansen van jouw team, liggen op het gebied van psychologische veiligheid. Waarschijnlijk herken je dat jouw team erg individueel is, gesprekken blijven vaak op de oppervlakte en datgene wat er echt speelt wordt niet besproken. Iedereen draait zijn eigen klasje of schooltje, maar echte verbinding ontbreekt binnen het team. Jij zou willen dat er meer teamgevoel is, meer betrokkenheid en eerlijkheid.

WAAROM IS DIT VAN BELANG?
Er is divers onderzoek gedaan op het gebied van psychologische veiligheid (o.a. bij Google Teams), en onderzoek naar onderzoek toont aan dat een goede basis van psychologische veiligheid het fundament is voor resultaat en de beste voorspeller voor een high performance team.

Als er psychologische veiligheid is in het team, dan durven teamleden zichzelf kwetsbaar op te stellen: sociale risico’s te nemen. Dit wordt zichtbaar doordat teamleden fouten durven toe te geven, een afwijkende mening durven te ventileren, zichzelf durven te laten zien. Oftwel: DURF is hier het kernwoord. Een basis creëren van psychologische veiligheid gaat niet over 1 nacht ijs. Dit heeft tijd en aandacht over. Maar als je tijd en aandacht hieraan besteed zal je daar geen spijt van krijgen: hier heb je jarenlang profijt van.

ACTIE
Een eerst stap die je kunt zetten als je wilt werken aan de psychologische veiligheid, is zorgen dat de teamleden elkaar op een dieper niveau leren kennen. Je zou een studiemiddag kunnen vrijmaken en de teamleden de volgende vraag laten afmaken: Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat...

TRAJECT PSYCHOLOGIE & VEILIGHEID
Inspiratiebureau Struijk & Kemper heeft een programma ontwikkelt speciaal voor leidinggevende binnen het onderwijs die met hun team willen werken aan de psychologische veiligheid. In dit programma geven we je alle tools en handvatten die jij nodig hebt om te werken aan de psychologische veiligheid binnen jouw team. Tevens is het in overleg mogelijk dat onze trainers zelf met jouw team aan de slag gaan.

GRATIS ADVIESGESPREK
Omdat je deze analyse hebt gedaan op onze website, bieden wij je een gratis inspirerend adviesgesprek aan van 45 minuten, waarin we samen met jou als leidinggevende kijken naar wat de eerste stap zou kunnen zijn om te werken aan de psychologische veiligheid binnen jouw team. We geven je waardevolle en concrete handvatten, waar jij met jouw team mee aan de slag kan. Je kunt via het contactformulier een afspraak inplannen. Je team zal je dankbaar zijn!

MISSIE & VISIE

HIEROP KAN JE WINST BEHALEN

Het lijkt erop dat de grootste ontwikkelkansen binnen jouw organisatie, liggen op het gebied van missie en visie. Wellicht dat je herkent in het volgende: Ieder doet lekker zijn ding binnen de school of organisatie, maar de echte drive, die mis je wel eens. De drive en passie. Teamleden die extra geven omdat ze vanuit hun binnenste gedreven zijn om hun steentje bij te dragen aan een fantastische school waarin kinderen optimaal ontwikkelen en zich geliefd voelen.

WAAROM IS DIT VAN BELANG?
Een helder geformuleerde missie en visie, die vertaald is naar concreet gedrag in de praktijk, zet veel in beweging. Het inspireert, motiveert en zet het team in beweging. Tevens vergroot het de aantrekkelijkheid van de organisatie voor ouders en andere partners. Super belangrijk dus!

ACTIE
De volgende stappen zijn helpend bij het ontwikkelen en integreren van een sterke missie en visie:
1. Dromen – droom met het team waar je naartoe wilt, waarom jullie doen wat jullie doen.
2. Keuzes maken – welke dromen zijn voor jullie echt essentieel? Welke woorden horen daarbij?
3. Formuleren – Nu moeten de gekozen woorden worden omgezet in een krachtige missie, visie en bijpassende kernwaarden.
4. Vertalen naar de praktijk – Op papier is een missie en visie niet zoveel waard, de vertaling moet worden gemaakt naar de dagelijkse gang van zaken, de werkvloer. Wat vraagt dit van jullie als team?

MISSIE EN VISIE TRAJECT
Inspiratiebureu Struijk & Kemper helpt teams bij het formuleren en integreren van een sterke missie, visie en kernwaarden. Wij stellen onszelf graag ten dienste aan jouw organisatie als je hierin wilt ontwikkelen; of je nu alleen hulp nodig hebt bij de laatste stap, alleen de eerste of allemaal. Meer informatie over onze diensten kan je hier vinden.

GRATIS ADVIESGESPREK
Omdat je deze analyse hebt gedaan op onze website, bieden wij je een gratis inspirerend adviesgesprek aan van 45 minuten, waarin we samen met jou onderzoeken wat de next step is voor groei binnen jouw team. Plan via het contactformulier link een gesprek met ons in!

EIGENAARSCHAP

HIEROP KAN JE WINST BEHALEN
Het wordt tijd dat jouw team meer eigenaarschap gaat nemen. De kans is groot dat je moe wordt van het feit dat mensen hun afspraken niet nakomen, of alleen maar doen wat hun gevraagd wordt maar geen eigen initiatief nemen. Ze klagen wel over van alles en nog wat, maar steken niet zelf de handen uit de mouwen. Hierdoor ligt er voor je gevoel nog meer verantwoordelijkheid op jouw schouders, dit kan erg vermoeiend zijn.

WAAROM IS DIT VAN BELANG?
Op het moment dat je wilt werken aan het stimuleren van eigenaarschap, werk je eigenlijk aan een cultuurverandering. Van een passieve cultuur wil je de beweging maken naar een assertieve cultuur.

ACTIE
Als jouw wens is dat jouw teamleden meer eigenaarschap gaan tonen, ligt daarbij een cruciale rol voor jou als leider. Er zijn meerdere manieren waarop jij eigenaarschap kan stimuleren; meer verantwoordelijkheden geven (i.p.v. taken), vertrouwen uitspreken, duidelijke en concrete afspraken maken. Maar dat is spannend, want wat als ze het niet doen? Daarom is de eerste stap vaak een open en eerlijk gesprek, waarin je het team spiegelt met de huidige situatie en cultuur. Hierdoor creëer je openheid en bewustwording, de basis om aan de slag te gaan.

TEAMCOACHING
Inspiratiebureau Struijk & Kemper heeft veel ervaring met cultuurveranderingen binnen onderwijsteams. Door middel van teamcoaching zijn wij in staat om de wortel van de passieve houding op tafel te krijgen. Zodra deze op tafel ligt, wordt er een open en eerlijk gesprek tussen de teamleden gestimuleerd.

GRATIS ADVIESGESPREK
Omdat jij deze analyse hebt ingevuld op onze website, bieden we je een gratis adviesgesprek aan van 45 minuten, waarin we samen met jou als leidinggevende kijken naar wat de eerste stap zou kunnen zijn om het eigenaarschap binnen jouw team te vergroten. We geven je waardevolle en concrete handvatten, waar jij met jouw team mee aan de slag kan. Je kunt hier een afspraak inplannen.

EFFECTIEVE COMMUNICATIE

HIEROP KAN JE WINST BEHALEN
Binnen jouw team is de grootse winst te behalen op het gebied van communicatie. De kans is groot dat er een familiecultuur heerst; er wordt veel gedeeld en gekletst, maar echte constructieve feedback wordt er niet gegeven. Conflicten worden het liefst onder het tapijt geschoven, hierdoor ettert er hier en daar ongetwijfeld wat. Er is geen begrip voor elkaars behoeften in communicatie (op professioneel vlak) en mensen zijn geneigd om vanuit hun eigen filter te denken en handelen. Jouw wens is misschien wel dat er niet alleen een ogenschijnlijk gezellige sfeer hangt, maar dat de teamleden het lef hebben om elkaar aan te spreken op gedrag, zodat er professionele groei zichtbaar wordt. Je ziet de potentie in het team en in de individuele teamleden, maar wilt niet de enige zijn die continue feedback moet geven om ze uit de dagen voor hun volgende stap in de professionele ontwikkeling.

WAAROM IS DIT VAN BELANG?
Openheid in communicatie is een essentieel onderdeel als het gaat om groei en ontwikkeling binnen een team. Openheid hierin kun je creëren door er aandacht aan te geven en met het team eens stil te staan bij de huidige cultuur. 9 van de 10 keer is het team zich heel bewust van het familiaire ten opzichte van het professionele. Ze kunnen zo benoemen hoe de teamcultuur in elkaar zit.

ACTIE
De sleutel zit hem er dus in dat teamleden dit niet alleen weten, maar open op tafel gooien en in een goed geleide teamdag. Op zo’n dat is het van belang om de huidige situatie bespreekbaar te maken, maar ook om te onderzoeken welke onderliggende verlangens teamleden hebben. Hoe zouden ze graag willen dat de communicatie zou zijn binnen het team?

DISC TEAMTRAINING
Voor ons is dit een hele herkenbare uitdaging, die zeker binnen het onderwijs veel voorkomt. Inspiratiebureau Struijk & Kemper heeft al vele teams mogen begeleiden in de transformatie van een familiaire- (soms zelf roddel-)cultuur naar een professionele cultuur waarin teamleden elkaar onderling constructieve feedback geven en er groei ontstaat. Wij gebruiken hiervoor de DISC analyse als hulpmiddel. Een analyse die communicatievoorkeuren en gedragsstijlen in kaart brengt, en vanuit daar veel mogelijkheid biedt om op een ongedwongen manier het gesprek aan te gaan. De trainers van Struijk & Kemper zijn op zo’n teamdag niet bang om onbesproken zaken (die wij zien in kleine gedragingen en aanvoelen in de energie op zo’n dag) op tafel te leggen. Teamleden en leidinggevenden zijn lovend over deze aanpak. Meer informatie daarover vind je hier.

GRATIS ADVIESGESPREK
We hebben nog iets speciaals voor jou, omdat jij deze analyse hebt ingevuld op onze website, bieden we je een gratis adviesgesprek aan van 45 minuten. In dit gesprek kijken we samen met jou als leidinggevende naar wat de eerste stap is die jij met het team zou kunnen zetten om de communicatie binnen het team effectiever te maken. We geven je waardevolle en concrete handvatten, waar je direct met jouw team mee aan de slag kan. Je kunt een afspraak inplannen via het contactformulier

VUL HIER JOUW E-MAIL IN EN ONTVANG DIRECT JOUW UITSLAG + EEN LEUKE VERRASSINGAls je op 'show my results' klikt ga je akkoord met onze privacyvoorwaarden.